Denetleme


Restaurant Denetme

Yapılan araştırmalar tüketicinin %90’nin memnuniyetsizliklerini firmaya iletmeyip dışarıda Yakınları ile paylaşmayı ve o mekâna bir daha gitmemeyi tercih ettiklerini göstermektedir. Pazarlama çalışmalarının maliyeti ile kıyaslandığında, yeni bir müşteri bulmak, mevcut müşteriyi elde tutmaktan 5 kat daha pahalıdır. Tüm şubelerdeki standartları en üst seviyede tutmak için düzenli denetlemelerin yapılması şarttır. Sıkı denetim yapılmadığı takdirde, başarılı ve kalitesi kanıtlanmış bir marka veya ismin franchise’nin hataları sonucu zarar görme riski üst seviyelere çıkmaktadır. GNC RESTAURANT DANIŞMANLIK, işletmelerin denetlenmesine yönelik danışmanlık hizmetleri ile bu riskin bertaraf edilmesine katkı sağlar.

  • İşletmelerin denetlenmesi (ürün, servis, temizlik, misafirperverlik)
  • Gerekli denetim formlarının oluşturulması
  • Denetim uzmanı eğitimi verilmesi
  • Gizli müşteri uygulamasının yapılması