FRANCHISE


                                                                                                                 MARKALARIMIZ     RUBİK’S FRANCHISING


franchise-restaurant-danismanlikHer firmanın ilk önceliği elbette karini artırmak ve büyümektir. Bu sistemi benimseyen ve franchisor olmayı tercih eden firmalar da doğal olarak bu amaca uygun hareket ederler. Franchise alan işletmelerin yapacağı giriş bedeli gibi ödemeler yeni Yatirim yapmaksızın franchisor’un karini arttırır, en az maliyetle büyüme ve gelişme imkânı sağlar. Sistemin franchisor’a getirdiği diğer avantajlar şöyle sıralanabilir:

  • Büyüme ve iş hacminin artması verimlilik artışını getirir.
  • Mal ve hizmetlerin daha fazla satılması franchisor’in finansal kuruluşlardan kredi bulma imkânını kolaylaştırır.
  • Mal ve hizmetlerin daha fazla satılması, ana firmanın âlim gücünü arttırır.
  • Daha hızlı ve selektik bir dağıtım söz konusu olur.
  • Dağıtım sisteminin denetimi ise daha kolaydır.
  • Pazar ile ilgili hızlı ve sürekli bilgi akışı sağlanır.

GNC RSTAURANT DANIŞMANLIK, franchise sisteminin verimli ve karlı bir şekilde yürütülmesi için işletmelere destek olacak çözümler üretir.

  • Franchise alt yapısı oluşturulması ve/veya uygulanması
  • Konseptin pazarlanması
  • Franchise görüşmelerinin yürütülmesi

Franchising Nedir?

Franchise (veya franchising), bir sistem ve markanın imtiyaz hakkı sahibinin, belirli süre, koşul ve sınırlar içinde, işin yönetim ve organizasyonuna ilişkin sürekli disiplin ve destek sağlayarak, belirli bir bedel karşılığında, bağımsız yatırımcılara sistem ve markasını kullandırmasına dayanan, uzun vadeli ve sürekli bir iş ortaklığıdır.

Franchising Sisteminin Franchise Açısından Yararları Nelerdir?

Daha önce denenmiş, başarısı kanıtlanmış ve tanınmış bir marka ile birlikte, işletme sistemine ait teknikleri ve prosedürleri kullanmak mümkün olmaktadır.
Marka ile birlikte ulusal veya uluslararası standarda ve kaliteye sahip olunmaktadır.
Franchise veren işletme tarafından, franchise alan işletmeye eğitim hizmetleri ve uzman personel desteği sağlanmaktadır.
Kaliteli personel bulma, işe alma ve yetiştirme konularında franchise veren işletmenin tekniklerinden yararlanılmaktadır.
Mali, ticari ve personel konularında sağlanan destekle, teknik işlevlere ağırlık verilip başarı şansı arttırılmaktadır.
Ortak hareket edilerek küçük işletmelerin karşılaşacakları risk ve işletmecilik sorunları minimize edilmektedir.
Franchise veren işletmenin mali ve hukuk danışmanlarından yararlanılmaktadır.
Franchise veren işletmenin sürekli olarak yaptığı araştırma ve geliştirme çabalarından yararlanılmaktadır.
İşletmenin kuruluş aşamasında ve kuruluş yerinin seçiminde bilimsel tekniklerin kullanılması mümkün olmaktadır.
Kuruluş aşamasında leasing vb. kaynaklardan finansal destek sağlanması mümkün olmaktadır. Reklam ve tanıtım giderlerinden tasarruf sağlanmaktadır.
Franchising sistemi, girişimcinin yalnızlığını ortadan kaldırarak, kendi işini kurmanın getirdiği riskleri azaltmaktadır.
Franchise veren işletmeye yapılan ödemeler, başlangıçta, yeni bir işin ön yatırımından daha fazla olmasına rağmen, denenmemiş bir iş için yapılacak hata bedellerinin toplamından azdır.
İşletmeler için standart yönetim, muhasebe, satış ve stoklama fonksiyonları mümkün olmaktadır.

GNC RESTAURANT DANIŞMANLIK olarak gerek kendi markalarımızda gerekse almak istediğiniz tüm markalarda Franchising danışmanlığı vererek yapacağınız yatırımda sizi temsil ederek zarar görebilme ihtimalinizi ortadan kaldırıyoruz.

 

 

zincir restaurantlar