Mimari Projelendirme


Mimari Projelendirme ve Fiziksel Uygulama

GNC RESTAURANT DANIŞMANLIK, sizi, konseptinize en uygun mimari grup ile buluşturarak, işletme için gerekli alt yapı çalışmalarının doğru yapılmasını sağlar ve kontrol eder. Yapacağınız projelerde iş birliğinde olduğumuz ve çözüm ortaklarımızla anahtar teslim projeler üretmekteyiz. Konsept marka ve diğer detaylarına karar verilen mekân ve işletmeleriniz için çözüm ortaklarımızla tüm alt yapı çalışmalarıyla projelerinizi adeta anahtar teslim uygulama haline getirmekteyiz.

Bu görevler sırası ile şu şekilde yerine getirilmektedir;

 • Mimari projenin konusunda uzman mimarlar ile oluşturulması, kontrol edilmesi ve operasyona uygun hazırlanıp hazırlanmadığının onaylanması ve inşaat takip edilmesi.
 • Mimari proje uygulaması sırasında iş birlikteliği sağlanan firmaların birbiri ile senkronize çalışmasının sağlanması.
 • Bütçe Planlama
 • Master iş programı hazırlanması ve güncellenmesi ve takibi
 • Proje gruplarının belirlenmesi ve fizibilite çalışmaları
 • Tasarım sürecinde doğru yapım tekniklerini belirleyerek işin kalitesinin artırılması, yapım sürecinin hızlandırılması ve ekonomik çözümler üretilmesi
 • Kullanılmakta olan standartlar ve yasal yönetmeliklere göre tasarım değerlendirmelerinin yapılması
 • Projelerle birlikte sunulan keşif özeti, metraj, şartname bilgilerine dair kontrollerin yapılması, bu çalışmaların olmaması halinde gerekli dokümanların hazırlanması
 • Projenin büyüklüğü, işlevi ve işveren talebine göre imalatları gruplayarak işin bölümlere ayrılması ve bu şekilde en ekonomik yapım yönteminin belirlenmesi
 • Karar verilen yapım yöntemine uygun çalışabilecek firmaların tespit edilerek işveren ile firma listelerinin oluşturulması
 • İhale dosyalarının hazırlanarak firmalara iletilmesi ve temin edilen tekliflerin değerlendirilmesi
 • İhale sonucu işveren ile karar verilen firmanın işe başlamasının sağlanması
 • Yapım iş programı hazırlanması ve takibi
 • Gerek yükleniciler arasında gerekse projeciler arasında tüm koordinasyonun ve bilgi alışverişinin sağlanması
 • Şantiyede ekip organize ederek imalatın kalitesinden, maliyetinden, iş programından sorumlu olma
 • Yüklenici hakedişlerinin hazırlanıp işveren onayına sunulması
 • Aylık raporlar ile işin gelişimi hakkında işverenin bilgilendirilmesi
 • İşin sonunda işveren talebine göre geçici kabuller ve devamında
 • kesin kabul ile işin sonlandırılması.