Satış Geliştirme


Restaurant Satış Geliştirme Danışmanlığı

Satıcı neyi ne şekilde nasıl satacağını bildiği takdirde, istediği ürünü istediği zaman istediği kişiye satabilir. Bu anahtar cümleyi şu şekilde özetleyebiliriz: “neyi ne şekilde kime satacağımızı bilmek”.

GNC RESTAURANT DANIŞMANLIK, mevcut pazarlama stratejileri, ürün ve müşteri portföyü inleme leri yaptıktan sonra, satış ve servis personelinin  iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve satışların artırılmasına yönelik çözümler sunar.

 • Satış hedeflerin belirlenmesi ve gerçekleştirilmesine yönelik planların oluşturulması.
 • Satışı destekleyici kampanyaların oluşturulması
 • Marka konumlandırma
 • Misafir / Menü Memnuniyeti Araştırmaları
 • Tüketici Araştırmaları (Markalaşma, Tasarım etkisi, Rekabet ve Konsept Denetimleri)
 • Pazarlama Bütçe Analizi (Geçmiş ve güncel)
 • Pazarlama Planları (Geçmiş ve güncel)
 • Pazarlama İletişimi (Reklam, Halkla İlişkiler, Dijital Taktikler, Bağlılık Programları, vb dahil)
 • In-Store Mağazacılık / POP malzemeleri
 • Menü Stratejisi
 • Ürün Satış / Menü Mix Verileri, Menü enginering
 • Rekabet Analizi
 • Personel ve kaynaklar (dahili ve harici)